Kontrolní hlášení v Numbers

V minulosti jsme si ukázali, jak v lze v Numbers vytvářet faktury. Od té doby došlo ke změně legislativy a mimo jiné je nyní pro mnoho podnikatelů povinností vyplňovat Kontrolní hlášení. Dnes si tedy ukážeme, jak nám Apple Numbers mohou pomoci si tento úkol výrazně zjednodušit.

Budeme vycházet z toho, že máme tabulku, která obsahuje seznam faktur a minimálně následující údaje: Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), DIČ odběratele a cenu (základ, DPH a celkovou prodejní cenu s DPH, v případě potřeby ještě rozdělení dle jednotlivých sazeb DPH). Toto jsou údaje, které jsou pro přípravu dat pro Kontrolní hlášení nezbytné.

V rámci kontrolního hlášení musíme rozlišovat, zda se jedná o transakce do limitu (10 000,- Kč vč. DPH včetně) anebo nad tento limit. Transakce nad limit (vyplňované v části A. 4.) musí být seskupeny dle odběratele (DIČ), transakce do limitu (vyplňované v části A. 5.) se uvádí souhrnně za dané období.

Naším požadavkem na výstupní sestavu, která nám umožní výsledné údaje jednoduše přepsat do kontrolního hlášení, bude, aby se nám (na základě zadaného období) spočetly částky za jednotlivé dodavatele, kde je hodnota transakce nad limit, a dále, aby se spočetla souhrnná částka za všechny ostatní transakce, které jsou do limitu.

Pro splnění definovaných požadavků si do tabulky, kde máme seznam faktur, přidáme dva sloupečky (které můžeme samozřejmě skrýt). Tyto budou na základě relevantních podmínek (období vs. DÚZP a celková cena vs. limit) plněny informací o tom, že daná faktura je relevantní pro výpočet údajů pro Kontrolní hlášení. Jeden sloupec bude sloužit pro označení transakcí nad limit a bude obsahovat typicky DIČ odběratele (neboť podle něj máme transakce "seskupit"). Druhý sloupec bude sloužit pro označení transakcí pod limit, které se mají sečíst bez ohledu na odběratele.

Pro samotnou výstupní sestavu vytvoříme nový list. Ten bude obsahovat tři tabulky:

  • Vstupní parametry, kde uvedeme období, za které chceme výpočet provést, a případně limit transakce (10 000 Kč).

  • Seznam odběratelů a jejich DIČ, kde se nám pro každého odběratele zobrazí součet nadlimitních transakcí za dané období.

  • Součet ostatních transakcí (tj. transakcí do limitu) za dané období.

Ve výstupních tabulkách potom pro součty hodnot použijeme funkci SUMIF (v knize popsána v kap. 6.5.2 Chytré počty), která bude pro vyhodnocení relevantnosti dané faktury brát v úvahu data z pomocných sloupců přidaných do tabulky s fakturami.

Jak může vypadat výstupní sestava je ukázáno na obrázku níže.

V tabulce se seznamem odběratelů je vhodné si ještě nastavit filtr (v knize popsán v kap. 5.1 Filtrování dat), aby se zobrazovali pouze odběratelé, které budeme do Kontrolního hlášení vyplňovat (tedy ty, u nichž je součet nadlimitních transakcí větší než nula).

Pokud máte zájem o zdrojový soubor či o další informace, neváhejte a napište nám. Pokud se chcete Numbers naučit, je k dispozici kniha Numbers hezky česky, kterou si můžete koupit v tištěné i elektronické podobě.


Doporučené
Nejnovější
Hledat podle tagu
Zatím žádné tagy
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
S námi na sociálních sítích

© 2015 Michal Čihař

Tyto stránky používají cookies.